Nägime kuidas näeks välja üks Angulari applikatsioon. Sai räägitud põhilistest ideedest, mis on angularis kasutusel ja töötavate näidete põhjal neid demonstreeritud.